TERATON CZ, s.r.o.
PROJETY
HealthSourceOne - Platforma


ePATIENT - CENTRUM PÉČE

HSO platforma umožňuje získání údajů od pacientů a od pečovatelské služby přes internet. Pomocí webového prohlížeče všichni uživatelé získavají přístup k monitorování,hodnocení a péči zdraví pacienta. Mezi oprávněné uživatelé mohou patřit lékaři, specialisté, zdravotní sestry, terapeuti, nemocnice, rodina, trenéři atd.


MOBILNÍ KOMUNIKACE

HSO platforma obsahuje centrální databázový server, který slouží pro úschovu naměřených dat mobilními senzory sledujících zdraví pacienta. Tyto údaje jsou pomocí mobilních telefonů posílány přes internet do databáze. Naměřená data mohou být automaticky porovnávána s nastavenými mezními hodnotami a výsledky mohou být srovnávány s jinými dostupnými zdravotními databázemi. Osobní zdravotní logovací soubory, osobní zdravotní záznamy. Přístup denně po celých 24 hodin.


SNADNÝ PŘÍSTUP PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Infrastruktura využívá technologii mobilních operátorů a poskytovatelů internetového připojení a jejich služby tak, aby uživatelé HSO platformy mohli snadno a bez obtíží využívat služby portálu. Přihlášením přes webový prohlížeč instalovaný v počítači, PDA anebo mobilním telefonu se získá okamžitý přístup ke všem naměřeným a uloženým údajům v databázi.
CZ | EN